Bộ dụng cụ cơ khí 76 chi tiết
Số lượng
Yêu cầu

Bộ dụng cụ cơ khí 76 chi tiết

1 kìm kết hợp 200mm
1 kìm mỏ quạ 250mm
1 búa kỹ thuật 300g
9 cờ lê kết hợp 8,9,10,11,12,13,14,17,19mm
4 tô vít,5*100mm,6*125mm,PH1*100mm,PH2*125mm
32 đầu khẩu tô vít 25mm
1 tay vặn tô vít đầu khẩu lục giác có nam châm 60mm
9 chìa lục giác :1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
1 cần siết lực 1/2" ratchet handle
12 đầu tuýp 1/2" sockets:8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24mm
2 đầu tuýp mở bugi 1/2" 16,21mm
1 cần nối tuýp 1/2" 125mm
1 đầu nối lắc léo 1/2"

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
90704 440×310×120mm 0 2