Cưa tay
Số lượng
Yêu cầu

Cưa tay

● Các răng cưa được gia cố cứng gấp 3 lần để cắt nhanh.

● Tay cầm bằng vật liệu mềm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
30400 350mm 10 40
30402 450mm 10 40
30403 500mm 10 40
30404 550mm 10 40