Dưỡng để cắt mộng
Số lượng
Yêu cầu

Dưỡng để cắt mộng

● Thân một mảnh ABS

● Góc cắt 22.5°, 45° và 90°

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
30491 300*120*70mm 6 18