Bộ giũa kim 140mm 6 chiếc
Số lượng
Yêu cầu

Bộ giũa kim 140mm 6 chiếc

● Lựa chọn dành cho công đoạn giũa chính xác (giũa mịn) hoặc các mục đích mong muốn.

● 2 giũa kim dẹt

● 1 giũa kim tròn

● 1 giũa kim bán nguyệt

● 1 giũa kim vuông

● 1 giũa kim giũa mặt phẳng

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
30181 6pc 10 100