Bay trát vữa

● Tay cầm vật liệu TPR mềm dẻo

● Thép carbon C50.

● Bàn bay có các răng vuông được mạ.

● 120×280mm.

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
45307 0.7×120×280mm 12 60
45308 0.7×120×280mm 12 60

● Tay cầm vật liệu TPR mềm dẻo

● Thép carbon C50.

● Bàn bay có các răng vuông được mạ.

● 120×280mm.

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
45309 0.7×120×280mm 12 60
45310 0.7×120×280mm 12 60

● Tay cầm vật liệu TPR mềm dẻo

● Thép carbon C50.

● Bàn bay có các răng vuông được mạ.

● 120×280mm.

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
45301 0.7×120×280mm 12 60
45302 0.7×120×280mm 12 60

● Tay cầm vật liệu TPR mềm dẻo

● Bàn bay có các răng vuông được mạ.

● 120×280mm.

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
45303 0.7×120×280mm 12 60
45304 0.7×120×280mm 12 60

● Tay cầm vật liệu TPR mềm dẻo

● Bàn bay có các răng vuông được mạ.

● 120×400mm.

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
45305 0.7×120×400mm 12 48
45306 0.7×120×400mm 12 48