Kìm chết
Số lượng
Yêu cầu

Kìm chết

● Thép cacbon C45

● Mạ sắt niken

● Má kìm được tôi cứng

● Tay nắm thoải mái

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
11602 180mm/7" 6 60
11603 225mm/9" 6 60

● Thép crom vanadium

● Mạ sắt niken

● Độ mở má kìm tối đa: 50mm

● Má kìm được tôi cứng.

● Má cong giúp kẹp và vặn nhiều hình dạng khác nhau.

● Vít hiệu chỉnh mang lại ứng suất giữ lý tưởng.

● Logo khắc laser

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
11605 180mm/7" 6 60
11606 225mm/9" 6 60