Bộ kìm mini 5 chiếc
Số lượng
Yêu cầu

Bộ kìm mini 5 chiếc

● 1 kìm tổ hợp mini

● 1 kìm cắt mép mini

● 1 kìm mũi dài mini

● 1 kìm cắt góc mini

● 1 kìm mũi dẹt mini

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
85102 5pc 5 20