Bộ kìm 4 chiếc
Số lượng
Yêu cầu

Bộ kìm 4 chiếc

● 1 kìm tổ hợp 160mm

● 1 kìm tuốt dây 160mm

● 1 kìm mũi dài 160mm

● 1 kìm cắt góc 160mm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
85103 4pc 5 20