Bộ kìm 3 chiếc
Số lượng
Yêu cầu

Bộ kìm 3 chiếc

● 1 kìm tổ hợp 200mm

● 1 kìm cắt góc 160mm

● 1 kìm mỏ quạ 250mm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
85104 3pc 5 20