Bộ kìm mỏ lết 2 chiếc
Số lượng
Yêu cầu

Bộ kìm mỏ lết 2 chiếc

● 1 kìm tổ hợp 200mm

● 1 mỏ lết điều chỉnh 200mm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
85111 2pc 5 20