Bộ kìm mỏ lết 4 chiếc
Số lượng
Yêu cầu

Bộ kìm mỏ lết 4 chiếc

● 1 mỏ lết điều chỉnh 200mm

● 1 kìm cắt cạnh 160mm

● 1 kìm mũi dài 160mm

● 1 kìm tổ hợp 200mm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
85113 4pc 5 20