Bộ kìm chết 3 chiếc
Số lượng
Yêu cầu

Bộ kìm chết 3 chiếc

● 1 kìm chết mũi tròn 225mm

● 1 kìm chết mũi tròn 180mm

● 1 kìm chết mũi dài 165mm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
85109 3pc 4 16