Ê tô mâm xoay
Số lượng
Yêu cầu

Ê tô mâm xoay

● Thân bằng gang với hàm được tôi cứng

● Khớp quay với đe

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
40301 4"/100mm 1 2
40302 5"/125mm 0 1
40303 6"/150mm 0 1
40304 8"/200mm 0 1