Ê tô mâm xoay hạng nặng
Số lượng
Yêu cầu

Ê tô mâm xoay hạng nặng

● Thân bằng gang cường lực với hàm được tôi cứng

● Khớp quay với đe

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
40312 4"/100mm 0 1
40313 5"/125mm 0 1
40314 6"/150mm 0 1