Ê tô mâm xoay hạng nặng
Số lượng
Yêu cầu

Ê tô mâm xoay hạng nặng

● Thân bằng gang với hàm tôi cứng

● Bệ cố định với đe

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
40316 4"/100mm 1 2
40317 5"/125mm 0 1
40318 6"/150mm 0 1
40319 8"/200mm 0 1