Kẹp lò xo
Số lượng
Yêu cầu

Kẹp lò xo

● Cấu trúc ni lông

● Hàm kẹp nhựa khỏe

● Móc không trượt

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
40101 75mm/3" 40 400
40102 100mm/4" 24 240
40103 150mm/6" 12 120
40104 225mm/9" 8 80