Kẹp ratchet
Số lượng
Yêu cầu

Kẹp ratchet

● Sử dụng một tay

● Kẹp nhả nhanh biến đổi thành máy rải

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
40212 150mm 12 120
40214 300mm 6 36
40215 450mm 6 24
40216 600mm 6 24
40218 900mm 6 12