Bộ lục giác gập 6 chi tiết

Bộ lục giác gập 6 chi tiết

● Thép crom vanadium bền bỉ

● Cần được tôi cứng đạt hiệu quả tối đa

● Tay cầm bằng nhôm siêu nhẹ

● Bao gồm:H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
20722 6pc 12 96

Bộ lục giác gập 6 chi tiết

● thép crom vanadium bền bỉ

● Cần được tôi cứng đạt hiệu quả tối đa

● Tay cầm bằng nhôm siêu nhẹ

● Bao gồm:H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
20723 6pc 12 96

Bộ lục giác gập 6 chi tiết

● thép crom vanadium bền bỉ

● Cần được tôi cứng đạt hiệu quả tối đa

● Tay cầm bằng nhôm siêu nhẹ

● Bao gồm:T10, T15, T20, T25, T27, T30

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
20725 6pc 12 96