Bộ lục giác gập 8 chi tiết

● Thép crom vanadium bền bỉ

● Cần được tôi cứng đạt hiệu quả tối đa

● Tay cầm bằng vật liệu chống trượt

● Bao gồm:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
20717 8pc 10 40

● Thép crom vanadium bền bỉ

● Cần được tôi cứng đạt hiệu quả tối đa

● Tay cầm bằng vật liệu chống trượt

● Bao gồm:T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
20718 8pc 10 40