Đầu tuýp ngắn 6 cạnh 1/4 Inch 1
Số lượng
Yêu cầu

Đầu tuýp ngắn 6 cạnh 1/4 Inch 1

● Thép crom vanadium tôi cứng

● Mạ crom sa tanh và có khía

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
16301 4H*ф12*25L 24 360
16302 4.5H*ф12*25L 24 360
16303 5H*ф12*25L 24 360
16304 5.5H*ф12*25L 24 360
16305 6H*ф12*25L 24 360
16307 7H*ф12*25L 24 360
16308 8H*ф12*25L 24 360
16309 9H*ф13*25L 24 360
16310 10H*ф15*25L 24 360
16311 11H*ф16*25L 12 360
16312 12H*ф17*25L 12 360
16313 13H*ф18*25L 12 360
16314 14H*ф20*25L 12 360