Cần nối tuýp
Số lượng
Yêu cầu

Cần nối tuýp

● Thép crom vanadium tôi cứng

● Mạ crom sa tanh và có khía

a
Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
17001 1/4*50mm 12 240
17002 1/4*75m 12 144
17003 1/4*100mm 12 180
17004 1/4*150mm 10 120
17005 3/8*75mm 12 240
17007 3/8*150mm 12 120
17008 3/8*250mm 10 60
17009 1/2*75mm 12 240
17010 1/2*125mm 10 100
17011 1/2*250mm 10 60