Đầu tuýp ngắn 12 cạnh 1/4 Inch
Số lượng
Yêu cầu

Đầu tuýp ngắn 12 cạnh 1/4 Inch

● Thép crom vanadium tôi cứng

● Mạ crom sa tanh và có khía

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
16341 M4*ф12*25L 24 360
16342 M4.5*ф12*25L 24 360
16343 M5*ф12*25L 24 360
16344 M5.5*ф12*25L 24 360
16345 M6*ф12*25L 24 360
16346 M6.5*ф12*25L 24 360
16347 M7*ф12*25L 24 360
16348 M7.5*ф12*25L 24 360
16349 M8*ф12*25L 24 360
16350 M9*ф13*25L 24 360
16351 M10*ф14.7*25L 24 360
16352 M11*ф16*25L 12 360
16353 M12*ф17*25L 12 360
16354 M13*ф18*25L 12 360
16355 M14*ф20*25L 12 360