Đầu tuýp dài 6 cạnh 3/8 Inch
Số lượng
Yêu cầu

Đầu tuýp dài 6 cạnh 3/8 Inch

● Thép crom vanadium tôi cứng

● Mạ crom sa tanh và có khía

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
16521 8H*ф17*63L 10 240
16522 9H*ф17*63L 10 240
16523 10H*ф17*63L 10 240
16524 11H*ф17*63L 10 240
16525 12H*ф18*63L 10 240
16526 13H*ф18*63L 10 240
16527 14H*ф20*63L 10 240
16528 15H*ф22*63L 10 240
16529 16H*ф22*63L 10 240
16530 17H*ф24*63L 10 240
16531 18H*ф25*63L 10 240
16532 19H*ф26*63L 10 240
16533 20H*ф28*63L 10 240
16534 21H*ф28*63L 10 240
16535 22H*ф30*63L 10 240
16536 23H*ф32*63L 10 240
16537 24H*ф32*63L 10 240