Cờ lê ống điếu
Số lượng
Yêu cầu

Cờ lê ống điếu

● Thép crom vanadium

● Mạ crom sa tanh

● Tôi cứng

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
18106 6 mm 12 180
18107 7 mm 12 180
18108 8 mm 12 180
18109 9 mm 12 180
18110 10 mm 12 180
18111 11 mm 12 180
18112 12 mm 12 144
18113 13 mm 12 144
18114 14 mm 12 96
18115 15 mm 12 96
18116 16 mm 12 72
18117 17 mm 12 72
18118 18 mm 6 60
18119 19 mm 6 60
18120 20 mm 6 48
18121 21 mm 6 48
18122 22 mm 6 36
18123 23 mm 6 36
18124 24 mm 6 24