Cờ lê vòng miệng tự động
Số lượng
Yêu cầu

Cờ lê vòng miệng tự động

● Thép crom vanadium

● Bánh răng ratchet đảo ngược được

● Mạ crom sa tanh

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
15558 8mm 12 120
15559 9mm 5 120
15560 10mm 5 120
15344 15x17mm 10 80
15345 19x21mm 10 60
15346 22x24mm 10 60
15561 11mm 5 120
15562 12mm 5 120
15563 13mm 5 120
15564 14mm 5 120
15565 15mm 5 120
15566 16mm 5 120
15567 17mm 5 60
15568 18mm 5 60
15569 19mm 5 60
15570 20mm 5 60
15571 21mm 5 60
15572 22mm 5 60
15573 23mm 5 30
15574 24mm 5 30
15575 25mm 5 30
15576 26mm 5 30
15577 27mm 5 30
15578 28mm
15579 30mm 4 24
15582 32mm 4 24