Cờ lê hai đầu miệng
Số lượng
Yêu cầu

Cờ lê hai đầu miệng

● Thép crom vanadium

● Mạ crom sa tanh

● Tôi cứng

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
15702 6×7mm 10 400
15703 8×9mm 10 300
15706 10×11mm 10 300
15710 12×13mm 10 200
15715 14×15mm 10 200
15717 16×17mm 10 100
15720 18×19mm 10 100
15723 20×22mm 10 100
15724 21×23mm 10 80
15727 24×27mm 10 50
15728 25×28mm 10 50
15729 27×30mm 10 50
15730 30×32mm 5 50