Cờ lê bánh răng vòng miệng
Số lượng
Yêu cầu

Cờ lê bánh răng vòng miệng

● Thép crom vanadium

● Mạ crom sa tanh

● Với bánh răng vòng miệng

● Tôi cứng

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
15508 8mm 5 120
15509 9mm 12 120
15510 10mm 12 120
15511 11mm 12 120
15512 12mm 12 120
15513 13mm 10 120
15514 14mm 10 120
15515 15mm 10 120
15516 16mm 10 120
15517 17mm 10 60
15518 18mm 10 60
15519 19mm 10 60
15520 20mm 10 60
15521 21mm 10 60
15522 22mm 10 60
15523 23mm 10 60
15524 24mm 5 30
15525 25mm 5 30
15530 30mm 4 24
15532 32mm 4 24