Đục gỗ
Số lượng
Yêu cầu

Đục gỗ

● Đầu bằng thép carbon đúc khuôn

● Được tôi cứng

● Tay cầm linh hoạt

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
26101 6mm 12 72
26103 10mm 12 72
26104 12mm 12 72
26106 16mm 12 72
26107 18mm 12 72
26108 20mm 12 72
26110 25mm 12 72
26112 32mm 10 60