Xà beng nhổ đinh thân dẹt
Số lượng
Yêu cầu

Xà beng nhổ đinh thân dẹt

● Thép rèn khuôn

● Được tôi cứng

● Mạ đầu mũi

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
26581 175×22×3mm 0 200
26582 375×35×6mm 10 20