Thước thủy nhôm I-Beam
Số lượng
Yêu cầu

Thước thủy nhôm I-Beam

● Ba ống thủy, 45°,90° và 180°;

● Vùng nhôm I-Beam

● Độ chính xác 1.0mm/m

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
35251 300mm 0 30
35252 400mm 0 30
35253 600mm 0 30
35254 800mm 0 30
35255 1000mm 0 20
35256 1200mm 0 20
35257 1500mm 0 20
35258 2000mm 0 15