Thước thủy nhôm dạng hộp
Số lượng
Yêu cầu

Thước thủy nhôm dạng hộp

● Ba ống thủy, 45°,90° và 180°;

● Dạng hộp nhôm

● Độ chính xác 1.0mm/m

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
35271 300mm 0 60
35272 400mm 0 60
35273 600mm 0 60
35274 800mm 0 60
35275 1000mm 0 10
35276 1200mm 0 10
35277 1500mm 0 10
35278 1800mm 0 10
35279 2000mm 0 10