Thước thủy Torpedo

● Ba ống thủy, 45°, 90° và 180°;

● Đế có nam châm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
35240 225mm 0 100

● Ba ống thủy, 45°, 90° và 180°;

● Đế có nam châm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
35218 225mm 0 100