Thước cặp cơ khí
Số lượng
Yêu cầu

Thước cặp cơ khí

● Đo bước, độ dày bên trong và bên ngoài.

● Độ chính xác 0.05mm

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
35311 150mm 5 50