Thước lá
Số lượng
Yêu cầu

Thước lá

● Thép không gỉ

● Chia độ khắc cố định

● Hệ met và hệ thước Anh

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
35312 300mm 12 300
35313 1000mm 12 120