1. Trang chủ
  2. Dụng cụ cầm tay
  3. Dụng cụ điện tử
  4. Máy đo khoảng cách laser 15m
 Máy đo khoảng cách laser 15m
Số lượng
Yêu cầu

Máy đo khoảng cách laser 15m

● Dải làm việc: 0.05~15m.

● Laser: class 2.

● Bước sóng laser:635nm.

● Độ chính xác ±2mm tới +0.5mm/m.

● Khoảng cách và khu vực tính toán

● Công cụ đo đạc

● Tính toán cộng/trừ

● Hiển thị Ánh sáng trắng ban ngày

Kích cỡ
35514 15m