1. Trang chủ
  2. Dụng cụ cầm tay
  3. Dụng cụ điện tử
  4. Máy đo khoảng cách laser 20m
 Máy đo khoảng cách laser 20m
Số lượng
Yêu cầu

Máy đo khoảng cách laser 20m

● Dải làm việc: 0.05~20m.

● Laser: class 2.

● Bước sóng laser:635nm.

● ĐỘ chính xác ±2mm+0.5mm/m.

● Khoảng cách và khu vực tính toán

● Công cụ đo đạc

● Tính toán cộng/trừ

● Hiển thị Ánh sáng trắng ban ngày

Kích cỡ
35515 20m