Máy cân bằng tia laser
Số lượng
Yêu cầu

Máy cân bằng tia laser

● Lý tưởng cho các DIYers làm các công việc khác nhau, như thiết kế nên một chiếc tủ đựng cốc chén

● 1 điểm và 1 đường thẳng

● Đường thẳng nằm ngang hoặc chéo và các điểm

● Góc 90° & 180°

● Góc làm việc: đường thẳng: 5m, điểm: 20m.

● Laser: class 2.

● Bước sóng Laser: đường thẳng 635nm, điểm 650nm.

● Độ chính xác: đường thẳng: 1mm/m, điểm: 0.5mm/m.

Kích cỡ
35518 5,20m