Kìm cộng lực
Số lượng
Yêu cầu

Kìm cộng lực

● Lưỡi dao bằng thép crom vanadium

● Vết cắt ngọt sâu

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
12001 300mm 1 12
12002 350mm 1 10
12003 450mm 1 10
12004 600mm 1 8
12005 750mm 1 6
12006 900mm 1 4