Mỏ lết vặn ống
Số lượng
Yêu cầu

Mỏ lết vặn ống

● Hàn hợp kim Cr-Mo rèn khuôn

● Được tôi cứng

● Thân bằng khuôn đúc hạng nặng

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
50101 150mm/6" 6 48
50102 200mm/8" 6 48
50103 250mm/10" 6 36
50104 300mm/12" 6 24
50105 350mm/14" 6 12
50106 450mm/18" 6 12
50107 600mm/24" 1 6
50108 900mm/36" 1 4
50109 1200mm/48" 1 2