Mỏ lết vặn ống cán nhôm
Số lượng
Yêu cầu

Mỏ lết vặn ống cán nhôm

● Hàn thép hợp kim rèn khuôn

● Được tôi cứng

● Thân nhôm khỏe và Khuôn đúc nhẹ

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
50171 250mm/10" 6 36
50172 300mm/12" 6 24
50173 350mm/14" 6 24
50174 450mm/18" 2 12
50175 600mm/24" 2 6
50176 900mm/36" 1 4
50177 1200mm/48" 0 2