Khóa chia nước 4 hướng
Số lượng
Yêu cầu

Khóa chia nước 4 hướng

● Thân hợp kim kẽm đúc khuôn
9*9MM, 7*7MM, 9*9MM, 14*9MM

Kích cỡ Số lượng hộp bên trong Số lượng thùng các-tông
50161 9*9MM, 7*7MM, 9*9MM, 14*9MM 12 144