Nhà xưởng lắp ráp và đóng gói HYPAK
HYCO: phụ tùng ô tô
BERRENT: Kìm và cờ lê
WEF: Dụng cụ hàn cacbua chất lượng cao
LIPU: Công cụ cắt công nghiệp
SOMTA S.A: Công cụ cắt công nghiệp tại Nam Phi