1. KHóa Khóa treo đồng bấm, Khóa treo nhôm bấm, Khóa móc mở số, Khóa bấm chịu thời tiết