KHo chứa và xuất nhập khẩu
SAAME sở hữu nhà xưởng với hơn 12000 mét vuông diện tích.
Hơn 2000 TEU được đóng gói và chuyển đi mỗi năm.